Regulamin Serwisu Skra.tv

SKRA.TV jest portalem tworzonym przez klub oraz przez jego kibiców. Klub – KPS Skra Bełchatów S.A. – odpowiedzialny jest za moderowanie i akceptowanie filmów przesłanych przez kibiców. Kibice nie mogą samodzielnie dodawać filmów. Natomiast mogą zgłaszać filmy, które dotyczą tylko drużyny Skra Bełchatów oraz zostały już przez nich umieszczone w Internecie. Aby dodać film do skra.tv, należy najpierw umieścić go w serwisie youtube.com, a następnie wysłać jego adres URL.

Użytkownik wysyłając zgłoszenie za pomocą formularza potwierdza, iż posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego nagrania wideo, potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez klub KPS SKRA Bełchatów S.A.

Wszystkie zgłoszone filmy przez kibiców są moderowane przez pracowników KPS Skra Bełchatów S.A. Jeśli uznają oni, że film nie spełnia wymogów (np. narusza prawa autorskie lub jest niecenzuralny) mogą odmówić jego umieszczenia w serwisie. Natomiast filmy zaakceptowane przez moderatorów serwisu SKRA.TV będą w nim umieszczone jak najszybciej. KPS Skra nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w filmach umieszczonych w sieci przez kibiców.

Filmy dodane w serwisie SKRA.TV przez klub, zostaną specjalnie oznaczone.

Każda osoba, która zauważy w serwisie SKRA.TV film, który narusza prawa autorskie, proszona jest o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu moderatorom za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

KPS Skra Bełchatów S.A.

×